Jeśli planujesz sprzedaż bądź kupno towarów poza granicami Unii Europejskiej (pamiętaj, że do tego grona zaliczamy również Wielką Brytanię), prędzej czy później spotkasz się z terminem „numeru EORI”. Czym on jest i do czego jest potrzebny?

Co to jest numer EORI?

Numer EORI* to unikalny numer nadawany przedsiębiorcom, którzy uczestniczą w transakcjach handlowych poza granicami Unii Europejskiej. Ponieważ każdy podmiot może mieć przypisany tylko jeden numer EORI, stanowi on swego rodzaju identyfikator danej firmy w międzynarodowym świecie handlu.

Istnieje na potrzeby administracji celnych Państw UE i jest wykorzystywany przez te organy do monitorowania przesyłek wchodzących i wychodzących z obszaru Unii Europejskiej.

Numer EORI to połączenie kodu kraju, numeru NIP i pięciu cyfr. Dla zobrazowania, wygląda on następująco:

lub w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z”.

*Skrót EORI pochodzi od angielskiego „Economic Operators Registration and Identification”.

Czy numer EORI jest obowiązkowy?

W kontekście e-commerce, gdzie każda chwila opóźnienia czy błąd w dostawie wpływa na doświadczenie klienta, Numer EORI staje się kluczowym elementem. Dlaczego? Ponieważ minimalizuje ryzyko komplikacji podczas przekraczania granic.

W wielu krajach, posiadanie numeru EORI to wymóg prawny (dla firm w międzynarodowym handlu). Jego brak może prowadzić do opóźnień, wstrzymań i problemów z przesyłkami.

Numeru EORI będzie niezbędny przy:

– przywożeniu lub wywożeniu towarów poza obszaru UE,

– dokonywaniu odprawy celnej,

– ubieganiu się o pozwolenie celne,

– ubieganiu się o status AEO,

– korzystaniu z procedury TIR.

eori kiedy potrzebny eori kto nadaje ecommerce

Jaką rolę pełni numer EORI?

Numer EORI został wprowadzony w celu ułatwienia i uproszczenia transakcji handlowych między krajami spoza UE. Jest elementem większego systemu zarządzania i monitorowania przepływu towarów (projektu e-Customs).

Funkcje, które pełni to:

 • Identyfikacja uczestników handlowych: pomaga jednoznacznie zidentyfikować przedsiębiorstwa w międzynarodowym handlu.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw: skuteczne monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów, wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw.
 • Wspomaganie prawidłowego naliczania cła i podatków: niezbędny do prawidłowego naliczania opłat celnych i podatków w transakcjach międzynarodowych. Ułatwia organom celno-podatkowym określanie odpowiednich stawek i opłat.

Dla kogo jest numer EORI?

Jest przeznaczony dla różnych podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy handel, takich jak: przedsiębiorstwa handlowe, producenci i dystrybutorzy, firmy logistyczne i transportowe, sklepy internetowe, itp. Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

numer eori gdzie złożyć wniosek

W jaki sposób firma może uzyskać numer EORI?

Proces uzyskiwania numeru EORI zazwyczaj obejmuje zgłoszenie do właściwych organów w kraju, w którym prowadzony jest biznes. W Polsce, takim organem jest Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wniosek składasz elektronicznie przez platformę PUESC.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy dane Twojej firmy są już zarejestrowane na PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/sprawdz-czy-firma-jest-zarejestrowana).

Proces ubiegania się o numer EORI – krok po kroku.

Krok 1. Załóż konto na PUESC

 • Wejdź na platformę PUESC – https://puesc.gov.pl/
 • Aby się zarejestrować, kliknij przycisk „Załóż konto”
 • Następnie wybierz opcję „Załóż konto bezpośrednio na PUESC”
 • Wybierz opcję „Rozszerzony zakres uprawnień”
 • Wypełnij swoje dane w formularzu. Podany tutaj email będzie Twoim loginem do portalu i zostanie na niego wysłany kod aktywacyjny do konta
 • Wybierz cel rejestracji – „Chcę powiązać się z firmą”
 • Podaj dodatkowe dane, zaakceptuj zgody
 • Utworzony formularz wniosku podpisz podpisem kwalifikowanym (lub profilem zaufanym) i wyślij do systemu.

Krok 2. Sprawdź czy uzyskałeś ID SISC

 • Zaloguj się na platformę PUESC
 • Z menu głównego wybierz przycisk „Mój pulpit”
 • Odszukaj dokument o nazwie „Informacja o rejestracji i nadaniu identyfikatora SISC osoby fizycznej”
 • Wybierz go, następnie kliknij > „Podgląd dokumentu” > „Podgląd załączników” i przeczytaj pismo.
 • W dokumencie powinieneś odnaleźć nadany numer identyfikacyjny – ID SISC.

  *Twój numer ID SISC jest również wyświetlany w sekcji „Moje dane”.
gdzie wyrobić numer eori

Krok 3. Zarejestruj podmiot wypełniając wniosek WRP0001

 • Zaloguj się na platformie PUESC
 • Wybierz wniosek WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy
 • Wypełnij formularz, zaczynając od wybrania obszaru działania „Cło”.* Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze „cło” jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI
 • Wygeneruj wypełniony wniosek i podpisz (za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu celnego)
 • Wniosek wyślij do systemu

Krok 4. Odbierz potwierdzenie nadania numeru

Po wysłaniu wniosku czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru numeru EORI. Informacje o tym zostaną przesłane na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI. Zazwyczaj (jeśli wniosek i inne dane zostały poprawnie wypełnione), czas oczekiwania wynosi kilka dni, dlatego stosowny wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby odebrać potwierdzenie nadania EORI:

 • Zaloguj się na platformie PUESC
 • Przejdź do zakładki „Mój pulpit” > „Moje sprawy i dokumenty” > „Dokumenty”

Pamiętaj! Masz 24 godziny na aktywację konta na platformie PUESC (odbywa się przy pierwszym logowaniu – system poprosi Cię o podanie kodu aktywacyjnego, który powinieneś otrzymać na maila).

Warto wiedzieć

Ile kosztuje wyrobienie numeru EORI?

W Polsce nie ponosisz kosztów związanych z wyrobieniem numeru EORI.

Ponosisz jedynie koszty za pełnomocnictwo – opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.1

Ile będziesz czekać na nadanie numeru?

Na nadanie numeru EORI czeka się do kilku dni (na stronie gov.pl podana jest informacja, że w praktyce przyznanie numeru EORI trwa od 1 do 3 dni roboczych).

Podobne numery do EORI

Numer EORI czasami mylony jest z innymi identyfikatorami, takimi jak numer VAT czy numer rejestracyjny przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zrozumieć różnice i korzystać z właściwego numeru w odpowiednich sytuacjach.

Nieprawidłowa rejestracja

Jeśli urząd dopatrzy się nieścisłości we wprowadzonych przez Ciebie informacjach i stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty, to stracisz numer EORI.

Nadanie numeru EORI a lokalizacja firmy

Numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

Logistyka handel międzynarodowy numer eori ecommerce

Numer EORI jest niezbędny do przeprowadzania transakcji celnych przy przekraczaniu granic. Umożliwia to legalne wprowadzanie i wywożenie towarów, a także zapewnienie pełnej zgodności z przepisami celno-podatkowymi.

Bez Numeru EORI będziesz napotykać trudności przy importowaniu i eksportowaniu towarów. Wiele krajów wymaga ten numer do przeprowadzania transakcji handlowych na ich terytorium.

Uzyskaj numer EORI aby zapewnić sobie spokój i umożliwić płynne przemieszczanie towarów przez granice.