Właściciele sklepów online muszą bacznie przyglądać się wielu aspektom prowadzenia swojego biznesu. Wyzwaniem, przed którym często stają przedsiębiorcy, jest skomplikowana struktura podatkowa, zwłaszcza w kontekście transakcji międzynarodowych. W obrębie Unii Europejskiej, wśród narzędzi ułatwiających rozliczenia podatkowe, pojawia się VAT OSS, czyli Zasada Jednego Okienka Podatkowego.

Co to jest WSTO?

WSTO czyli inaczej wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, odnosi się do sprzedaży towarów przez przedsiębiorstwa z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do konsumentów (B2C) w innym państwie członkowskim.

W kontekście WSTO, przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż na odległość, musi dostosować się do odpowiednich przepisów dotyczących opodatkowania VAT. W przypadku transakcji na odległość, VAT jest zazwyczaj rozliczany w kraju, do którego dostarczany jest towar. To znaczy, że VAT należy rozliczać w Państwie konsumenta.

* Istnieje też WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, jednak dotyczy ona transakcji między przedsiębiorcami B2B, zatem o niej dzisiaj nie będziemy mówić.

Jak rozliczać VAT ze sprzedaży do krajów UE?

Masz kilka możliwości. Warto wspomnieć, że na sposób rozliczania VAT ma wpływ kwota dokonanej sprzedaży towarów na terenie UE. Jest określony tzw. limit sprzedaży i wynosi on 10 tys. euro (42 tys. zł) na rok. Limit ten dotyczy Twojej łącznej sprzedaży na terytorium UE (składa się na niego kwota z całkowitej sprzedaży, ze wszystkich krajów).

Zatem, w przypadku gdy wartość twojej sprzedaży dla konsumentów z Unii Europejskiej nie przekroczy limitu 10 tys. Euro, to możesz:

– rozliczać sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową,

– stosować tradycyjne procedury podatkowe dla każdego kraju, do którego dokonujesz sprzedaży, tj. rejestrujesz się do VAT w krajach konsumentów,

– skorzystać z procedury VAT OSS.

jak zgłosić vat oss

Co dzieję się w przypadku, gdy przekroczę limit?

Wtedy pierwsza opcja odpada i pozostają Ci dwie kolejne, tzn.

– rejestrujesz się do VAT w każdym państwie UE, w którym sprzedajesz swoje towary albo

– rejestrujesz się do systemu VAT OSS, w którym rozliczasz całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Co to jest VAT OSS?

VAT One Stop Shop – jest mechanizmem, ułatwiającym rozliczenie podatku VAT ze sprzedaży towarów i usług, konsumentom z innych Państw Unii Europejskiej. Za pomocą jednej deklaracji, wykażesz transakcje zagraniczne* i odprowadzisz podatek VAT w kraju swojej rejestracji, czyli w Polsce. Podatek płacisz w euro według stawek obowiązujących w krajach nabywców.


VAT OSS wszedł w życie w lipcu 2021 r. Procedura VAT OSS zastąpiła procedurę MOSS, która służyła do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia na rzecz konsumentów usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz usług nadawczych, tzw. usług TBE. Natomiast, w ramach transakcji VAT OSS możemy również rozliczyć transakcje towarowe, czyli sprzedaż towarów, do konsumentów, osób prywatnych z innych Państw członkowskich.

Procedura VAT OSS dzieli się na dwa rodzaje a mianowicie:

  • procedurę unijną,
  • procedurę nieunijną.

*VAT OSS dotyczy transakcji B2C, czyli z klientami prywatnymi, którzy nie prowadza
działalności gospodarczej (transakcje B2B rozliczasz w inny sposób).

Dla kogo VAT OSS?

Procedura skierowana jest do:

– przedsiębiorców, których siedziby lub stałe miejsca prowadzenia działalności znajdują się na terytorium Unii Europejskiej,

– administratorzy platform cyfrowych (strony internetowej, aplikacji lub innego narzędzia umożliwiającego prowadzenie transakcji elektronicznych), mogący mieć siedzibę na terytorium UE, jak i poza nią,

– przedsiębiorcy spoza UE –  jeśli spełniają określone warunki i prowadzą sprzedaż towarów na odległość lub świadczą usługi objęte tą procedurą (usługi TBE) na rzecz konsumentów w krajach UE.

Po co została wprowadzona procedura VAT OSS? Jakie korzyści z niej wynikają?

Procedura VAT OSS została wprowadzona w Unii Europejskiej w celu:

  • Uproszczenia procedur podatkowych: aby rozliczyć VAT przedsiębiorca składa jedno zintegrowane zgłoszenie podatkowe w kraju, w którym ma siedzibę.
  • Redukcji obciążeń administracyjnych: uniknięcie konieczności rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach i dostosowywanie się do różnych przepisów podatkowych, znacząco zmniejsza obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.
  • Ułatwienia identyfikacji VAT: centralizacja rozliczeń podatkowych ułatwia przedsiębiorcom śledzenie i identyfikację kwot VAT związanych z transakcjami międzynarodowymi.
  • Zminimalizowania ryzyka błędów: dzięki ujednoliceniu procedur podatkowych, zmniejsza się ryzyko wystąpienia błędów podatkowych związanych z różnicami w przepisach i stawkach VAT w różnych krajach.
  • Promocji handlu międzynarodowego: ułatwienie handlu elektronicznego i usług na odległość, zachęca przedsiębiorców do działalności na rynkach zagranicznych, w ramach UE.
  • Dostosowania do zmian: wprowadzenie VAT OSS było reakcją na wzrost handlu elektronicznego i potrzebę dostosowania przepisów podatkowych do nowoczesnych modeli biznesowych.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Jeśli posiadasz działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Polsce, to rejestracja odbywa się w Naszym kraju.

W celu rejestracji do VAT OSS, przejdź na stronę Ministerstwa Finansów. Na stronie znajdź i wypełnij formularz VIU-R (OSS), czyli „Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS)” (https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/). W razie problemów, masz dostępną instrukcję objaśniająca jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie.

Następnie, uzupełniony i podpisany formularz VIU-R, wyślij do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Odbywa się to w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje. Formularz podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Jak rozliczyć VAT OSS?

Podatek rozliczasz za pomocą osobnej deklaracji VIU-D – czyli „Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej”. Deklarację składasz elektronicznie, wyłącznie za okresy kwartalne. Należy ją złożyć do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Termin składania deklaracji: do końca miesiąca, który następuje po danym kwartale. Np. rozliczenie za pierwszy kwartał, musisz złożyć do końca kwietnia.

Termin uiszczenia podatku VAT: do końca miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy.

W przypadku kiedy w danym kwartale nie było sprzedaży masz obowiązek składania deklaracji zerowych.

WAŻNE! Podatek płacisz w euro według stawek obowiązujących w państwach konsumentów.

Zwolnienie z VAT a procedura VAT OSS.

Każdy przedsiębiorca, który przekroczy limit sprzedaży (10 tys. euro) na rzecz konsumentów z innych krajów UE rozlicza te transakcje:

– rejestracji do podatku VAT w kraju konsumenta.

– skorzystania z uproszczonej procedury OSS dokonując rejestracji w Polsce.

Nie wpływa na to fakt, czy jest podatnikiem czynnym, czy zwolnionym z VAT.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z procedury VAT OSS, w pierwszym kroku wypełnij deklarację VAT-R. Miejsce składania deklaracji VAT-R to Twój urząd skarbowy. Kolejne kroki do rejestracji, rozliczania (itd.) procedury VAT OSS, są takie same jak w przypadku podatnika czynnego.

Ważne! W przypadku podatnika zwolnionego z VAT: do limitu sprzedaży krajowej – 200 tys. zł – wlicza się tylko polską sprzedaż krajową (nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju). Przekroczenie limitu 10 tys. euro nie wpływa jednak na status podatnika VAT w Polsce – może nadal być zwolniony podmiotowo z VAT (dopóki nie przekroczy limitu sprzedaży krajowej 200 tys. zł).

Procedura VAT OSS to znaczące uproszczenie procedur podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących transakcje międzynarodowe w ramach UE. Dzięki tej innowacyjnej procedurze, handlowcy elektroniczni, usługodawcy i operatorzy platform cyfrowych mogą skorzystać z jednolitego i spójnego rozwiązania podatkowego. VAT OSS eliminuje potrzebę rejestracji w wielu krajach. Sprzyja też rozwojowi handlu elektronicznego, umożliwiając przedsiębiorcom bardziej efektywne zarządzanie rozliczeniami podatkowymi. Wprowadzenie VAT OSS to kolejny krok ku usprawnieniu i harmonizacji podatków VAT. Zatem przyczynia się do tworzenia bardziej przyjaznego środowiska biznesowego w Unii Europejskiej.

Potrzebujesz pomocy w przystąpieniu do procedury VAT OSS? Jesteśmy tu, aby cię wesprzeć!

Co warto wiedzieć o VAT OSS? FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania.

1. Czy korzystanie z procedury OSS jest obowiązkowe?

Udział w OSS jest dobrowolny. Jednak jeśli już przystąpisz do OSS, musisz w nim rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów z państw Unii Europejskiej. Nie można stosować tej procedury wybiórczo.

2. Czy ta procedura obejmuje transakcje B2B?

Nie, procedura ta jest wyłącznie dla transakcji B2C.

3. Czego nie mogę deklarować do procedury OSS?

Sprzedaży krajowej (na terytorium Polski).

Zagranicznej sprzedaży lokalnej. Jeśli posiadasz magazyn w innym Państwie UE i wysyłasz z niego do konsumenta w tym samym kraju, np. z magazynu w Niemczech do odbiorcy w Niemczech.

Sprzedaży B2B.

4. Czy można wybrać kraje, w których chcemy stosować procedurę OSS?

Nie można wybrać krajów, w których chcesz stosować procedurę OSS. Jeśli przystępujesz do VAT OSS, objęta zostaje nimi Twoja cała sprzedaż – we wszystkich krajach UE.

5. Gdzie zapłacić za VAT OSS?

Urzędem właściwym w Polsce służącym do rozliczania (i składania deklaracji OSS) jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

6. Kiedy trzeba się zarejestrować?

Rejestracji do procedury VAT OSS należy dokonać w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstaje obowiązek rozliczania transakcji w ramach WSTO.

7. Czy muszę prowadzić ewidencję transakcji objętych procedurą VAT OSS?

Tak, ewidencję należy przechowywać przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji.