Kiedy osiągasz sukces na rynku krajowym, pojawia się pytanie – co dalej? A odpowiedź często jest prosta: sięganie po nowe, międzynarodowe rynki. To właśnie tam kryje się potencjał cross-border e-commerce. Zastanawiałeś się kiedyś, ile osób kupuje przez internet na całym świecie? Czy wiesz, że liczba ta rośnie z dnia na dzień, otwierając przed przedsiębiorcami nieograniczone możliwości ekspansji? Dlaczego więc nie skorzystać z tego trendu i odkryć, jak cross-border może pomóc w rozwoju twojego biznesu e-commerce?

Co to jest cross-border?

Cross-border w dosłownym tłumaczeniu oznacza „transgraniczny”. W kontekście e-commerce, cross-border oznacza sprzedaż produktów lub usług przez internet na rynkach międzynarodowych. Innymi słowy, kiedy firma prowadzi sklep online i sprzedaje swoje produkty klientom z zagranicy, to właśnie mówimy o handlu transgranicznym/cross-border e-commerce.

Jest to proces, w którym przedsiębiorstwo oferuje swoje produkty lub usługi klientom z różnych krajów. Firma wykorzystuje do tego różnorodne kanały sprzedaży online, takie jak strony internetowe, platformy e-commerce czy media społecznościowe. Istotą międzynarodowej sprzedaży online jest dotarcie do klientów spoza granic kraju. 

W zależności od potrzeb i możliwości firmy, cross-border e-commerce można realizować na różne sposoby, np. przez:

Platformy e-commerce, np.: Amazon, eBay, czy Alibaba, które umożliwiają sprzedaż na różnych rynkach bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury sprzedażowej.

Własny sklep internetowy: wymaga odpowiedniego dostosowania platformy do wymogów transgranicznej sprzedaży, w tym obsługi różnych walut, systemów płatności i przesyłki.

Marketplace’y regionalne: współpraca z regionalnymi platformami e-commerce, które są popularne w konkretnych krajach lub regionach.

Perspektywy cross-border e-commerce

Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem cyfrowej transformacji. Zainicjowała trwałe zmiany w zachowaniach ludzi. Konsumenci z całego świata zmuszeni zostali do zmiany swoich nawyków zakupowych, w związku z ograniczeniami związanymi z lockdownem. To wtedy właśnie e-handel detaliczny osiągnął swój boom. Jednak, jak branża prezentuje się teraz, po powrocie do „normalności”?

Cytat: „W 2022 r. globalna sprzedaż e-commerce wzrosła o 6,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym okresie handel elektroniczny stanowił około 19 procent całej sprzedaży detalicznej na świecie.1 Szacuje się, że do 2027 r. wartość ta wzrośnie do 25%.2 (Wg. danych Statista)

Z danych przedstawionych przez Statista, wynika wyraźny trend wzrostowy w globalnej sprzedaży e-commerce. Ta stabilna tendencja wzrostowa tworzy obiecujące perspektywy dla firm e-commerce. Zachęcając do inwestycji w rozwój platform online oraz innowacyjnych strategii sprzedażowych. Przewidywany dalszy rozwój sektora e-commerce otwiera również nowe możliwości dla globalnej ekonomii, zwiększając konkurencyjność rynków oraz przynosząc korzyści zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Cytat 2: “W 2023 r. globalna sprzedaż detaliczna w handlu elektronicznym osiągnęła szacunkową wartość 5,8 bln USD. Prognozy wskazują na 39-procentowy wzrost tej liczby w nadchodzących latach, przy czym oczekuje się, że do 2027 r. przekroczy ona osiem bilionów dolarów.”3

Wartości te potwierdzają nie tylko dominującą rolę e-commerce w dzisiejszym krajobrazie handlowym, ale także jego rosnący wpływ na globalną gospodarkę.

cross-border e-commerce

Dlaczego warto zacząć sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Trendy dotyczące cross-border e-commerce.

Nie jesteś pewien czy poszerzenie Twojej działalności o kolejne rynki to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Zastanawiasz się czy to odpowiedni krok dla Twojej działalności? Podjęcie decyzji o ekspansji wymaga zrozumienia swojej działalności, rynków docelowych oraz potencjalnych korzyści i wyzwań, które mogą się pojawić. Przedstawienie Twojej firmy na nowych rynkach może wymagać dodatkowych nakładów czasu, pracy i zasobów. Zatem, czy warto i jaki potencjał kryje się w cross-border e-commerce?

Według raportu stworzonego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej i Mobile Institute –

“Jak wskazują wyniki raportu (…) CBEC (cross-border e-commerce) ma duże znaczenie dla polskich przedsiębiorców w kontekście strategii sprzedażowych i skalowania biznesu. Wszyscy badani przedstawiciele firm są zgodni, że CBEC jest bardziej opłacalny niż krajowa sprzedaż w kanale cyfrowym i daje większą stabilność przychodów, ponieważ jest odporny na wahania koniunkturalne. 17% firm, które wprowadziły cross-border e-commerce do swoich działań, zanotowało wzrosty sprzedaży powyżej 20% w skali roku.” 4

Wyniki tego raportu potwierdzają, że strategia sprzedażowa oparta na międzynarodowym handlu elektronicznym sprzyja skalowaniu biznesu. Co szczególnie istotne, wskazują również na przewagę cross-border e-commerce nad krajową sprzedażą w kanale cyfrowym – pod względem stabilności przychodów i odporności na wahania koniunkturalne.

Dla polskich przedsiębiorców otwarcie się na międzynarodowe rynki poprzez cross-border e-commerce staje się więc nie tylko sposobem na zwiększenie zasięgu swojej działalności, ale także skutecznym narzędziem do generowania znaczących wzrostów sprzedaży.

Korzyści związane z cross-border e-commerce.

Cross-border, a dotarcie do nowych klientów

Ekspansja na nowe rynki poprzez cross-border e-commerce otwiera przed Tobą zupełnie nową perspektywę. Wyobraź sobie, że Twoje produkty lub usługi mogą być dostępne dla osób z różnych zakątków świata. To właśnie tutaj kryje się ogromny potencjał – możliwość zdobycia nowych klientów, którzy mogą być zainteresowani tym, co masz do zaoferowania. Dzięki cross-border e-commerce możesz dotrzeć do nich w sposób, który dotąd wydawał się być poza zasięgiem. Możesz to zmienić i otworzyć się na globalny rynek, który czeka na Ciebie z nieograniczonymi możliwościami.

Cross-border, a dywersyfikacja źródeł przychodu

Rozszerzenie działalności na nowe rynki poza granicami kraju pozwala zdywersyfikować źródła przychodu. Dzięki temu, gdy jeden rynek jest narażony na zmiany koniunkturalne lub inne ryzyka, firma może nadal utrzymać swoją stabilność finansową dzięki dochodom z innych rynków.

Rozszerzenie działalności na nowe rynki poprzez cross-border e-commerce to nie tylko możliwość dotarcia do nowych klientów, ale także strategia dywersyfikacji źródeł przychodu. Kiedy jeden rynek może być narażony na niekorzystne zmiany koniunkturalne (zmieniające się trendy czy inne ryzyka), firma korzystająca z cross-border e-commerce ma zabezpieczenie w postaci dochodów generowanych z innego rynku. Dzięki temu nawet w sytuacji, gdy na jednym rynku następuje spadek sprzedaży, firma może nadal utrzymać swoją stabilność finansową – właśnie dzięki dochodom z pozostałych rynków, które mogą być wciąż w fazie wzrostu lub stabilności. To daje firmie elastyczność i odporność na zmienne warunki rynkowe.

Cross-border, a zwiększenie rozpoznawalności marki

Zbuduj mocniejszy wizerunek globalny! Przez obecność na międzynarodowych rynkach za pomocą cross-border e-commerce, Twoja marka może osiągnąć większą rozpoznawalność i zasięg. Działając w różnych krajach, masz możliwość dotarcia do znacznie większej liczby potencjalnych klientów. Co stwarza niepowtarzalną okazję do budowania silniejszego wizerunku marki na skalę globalną. Ponieważ, Twoje produkty czy usługi są dostępne na różnych rynkach, Twoja marka staje się bardziej widoczna i pożądana przez klientów z różnych regionów świata. Pozwala to osiągnąć Twojej marce nowy poziom rozpoznawalności i prestiżu.

Konkurencyjna przewaga

Przejście na cross-border e-commerce daje Twojej firmie możliwość zdobycia konkurencyjnej przewagi. Dostęp do nowych rynków otwiera przed Tobą drzwi do większych możliwości wzrostu, innowacji oraz budowania trwałych relacji z klientami. Pozwoli Ci to zwiększyć sprzedaż i rozwój firmy. Ponadto, działając globalnie, masz szansę na wprowadzenie nowych produktów czy usług, które mogą wyróżnić Cię na tle konkurencji oraz zyskać uznanie klientów na całym świecie.

Wykorzystując cross-border e-commerce, budujesz solidne fundamenty pod długoterminowy sukces, umożliwiając swojej firmie rozwój i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

cross-border ecommerce

Cross-border – jak rozpocząć sprzedaż transgraniczną?

Wprowadzenie firmy na nowe rynki zagraniczne to krok pełen wyzwań. Dlatego, warto starannie się do tego przygotować. Ale czy wiesz, co dokładnie może ułatwić Ci ten proces? Jakie narzędzia i strategie mogą stać się Twoim sprzymierzeńcem w rozpoczęciu sprzedaży transgranicznej?

Przeanalizuj swoją sytuację: zbadaj jakie masz możliwości – finansowe, technologiczne czy personelu. 

Zbadaj rynek: przeprowadź dogłębną analizę potencjalnych rynków docelowych. Zidentyfikuj trendy zakupowe, preferencje klientów oraz konkurencję czy sprawdź obowiązujące kwestie podatkowe i prawne.

Zadbaj o logistykę dostaw i zwrotów: zorganizuj efektywny system logistyczny, który umożliwi szybką i niezawodną dostawę zamówień do klientów zagranicznych. Optymalizacja procesów magazynowych czy znalezienie sprawnych partnerów logistycznych jest ważne dla sukcesu w sprzedaży transgranicznej.

Dostosuje swoją stronę internetową: dostosuj swoją ofertę do wymagań i preferencji lokalnych klientów. Może to obejmować tłumaczenie treści na język lokalny, dostosowanie produktów do miejscowych standardów czy też uwzględnienie lokalnych zwyczajów zakupowych (np. najchętniej wybieranych metod płatności).

Wybierz platformę sprzedażową: wybierz odpowiednią platformę e-commerce – upewnij się, że platforma oferuje wsparcie dla wielu walut, różnych systemów płatności oraz dostosowanie do lokalnych regulacji.

Zapewnij wysoką jakość obsługi klienta: w języku lokalnym. Udostępnij różne kanały komunikacji i bądź gotowy szybko reagować na zapytania i reklamacje klientów. Dzięki temu zbudujesz zaufanie, pozytywne doświadczenia zakupowe i lojalność klientów.

Pamiętaj, że sukces w sprzedaży transgranicznej wymaga starannego planowania, odpowiednich zasobów oraz elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków na międzynarodowym rynku. Jeśli podejdziesz do niej z odpowiednią determinacją i wiedzą, będzie Twoją trampoliną do globalnego sukcesu.

cross-border ecommerce

Źródła 

1 https://www.statista.com/statistics/288487/forecast-of-global-b2c-e-commerce-growth/

2 https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/

3 https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

4 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-e-Izby_Cross-border_e-Commerce_Marka_bez_granic_2024_skrot.pdf