Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych kierunków handlowych dla Polski. Dlaczego sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii jest atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców? Ponieważ w Wielkiej Brytanii jest bardzo duża liczba konsumentów robiących zakupy w Internecie (99%). Z czego ponad połowa kupujących w sieci, robi to raz w tygodniu lub częściej.*

Do 2021 roku sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii była stosunkowo bezproblemowym procesem. Swoboda przepływu towarów między krajami Unii Europejskiej pozwalała na łatwe prowadzenie handlu z Wielką Brytanią. Firmy korzystały z unijnych przepisów celnych i podatkowych. Nie było obowiązku rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, a sprzedaż była opodatkowana w Polsce. Jednakże, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, sytuacja zaczęła ewoluować, przynosząc ze sobą wyzwania. Wprowadzenie nowych przepisów celnych i podatkowych po Brexicie, wymagało od przedsiębiorców dostosowania się do nowej rzeczywistości.

* dane pochodzą z raportu e-Izby „Cross-border e-Commerce. Marka bez granic.”

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii po brexicie

Od 1 stycznia 2021 roku sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii nie jest już traktowana jako wewnątrzunijna. Od tej pory nie można już wysyłać paczek w ramach uproszczonej procedury vat oss – nie mają miejsca transakcje takie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów (B2B) oraz sprzedaż wysyłkowa (B2C). Zamiast tego występują eksport i import towarów. Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej.

Eksport i import towarów z Wielką Brytanią podlega teraz tym samym procedurom, co w przypadku krajów trzecich (czyli tych, które nie należą do Unii Europejskiej).* Te zmiany wymagają większej uwagi przy planowaniu transakcji handlowych z Wielką Brytanią. W praktyce oznacza to konieczność przestrzegania dodatkowych formalności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji, takich jak:

– numer EORI,

– odprawa i kontrola celna,

– dysponowanie papierami handlowymi i certyfikatami,

– rejestracja w systemie GVMS i GB Safety & Security.

sprzedaż wysyłkowa do wielkiej brytanii

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii, a uzyskanie numeru EORI

Zanim rozpoczniesz proces gromadzenia potrzebnej dokumentacji, pamiętaj, że musisz posiadać numer EORI. Jest to unikalny numer nadawany przedsiębiorcom, którzy uczestniczą w transakcjach handlowych poza granicami Unii Europejskiej. Ponieważ każdy podmiot może mieć przypisany tylko jeden numer EORI, stanowi on swego rodzaju identyfikator danej firmy w międzynarodowym świecie handlu.

Istnieje na potrzeby administracji celnych Państw UE i jest wykorzystywany przez te organy do monitorowania przesyłek wchodzących i wychodzących z obszaru Unii Europejskiej.

!Ważne – potrzebny będzie również brytyjski numer EORI GB

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii, a procedury celne

Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii muszą przejść przez obowiązkową procedurę celną. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie zgłoszenia do procedury celnej. Można to zrobić w formie elektronicznej poprzez złożenie elektronicznego zgłoszenia wywozowego (w systemie AES/ECS2). Wygenerowany elektroniczny dokument IE599, podpisany przez urząd wywozu, służy jako dowód zastosowania 0% stawki VAT w przypadku towarów eksportowanych.

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii jako eksport do kraju trzeciego

W procedurze eksportu do Wielkiej Brytanii, służby celne stosują przepisy jak wobec krajów trzecich, czyli takich, które nie są członkami UE.

Przy sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii, przedsiębiorcy przysługuje prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Możliwością zastosowania 0% stawki podatku VAT w eksporcie objęta jest zarówno dostawa towarów na rzecz przedsiębiorcy (B2B), jak i dostawa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (B2C).

Aby z tego skorzystać, należy posiadać (przygotować) dokumenty potwierdzające dokonanie odprawy celnej. Dokumentami tymi są:

  • dokument celny IE-599,
  • zgłoszenie wywozowe (SAD).

W sytuacji, kiedy powyższe dokumenty nie są przygotowane, sprzedaż opodatkowuje się w Polsce stawką właściwą dla danego typu towarów. Jednak pamiętaj, że opodatkowanie VAT w Polsce nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Czyli! Przy braku odpowiednich dokumentów celnych możesz zapłacić podwójny podatek (w Polsce i UK).

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii, a rozliczenie podatku VAT

Rozliczenie jest uzależnione od kilku czynników, takich jak status nabywcy (osoba prywatna lub podatnik VAT w UK), wartość transakcji oraz sposób sprzedaży (przez sklep internetowy lub platformę sprzedażową).

W Wielkiej Brytanii obowiązują dwie stawki VAT: 20% (podstawowa) i 5% (obniżona stawka, na określone produkty).

Rozliczenie podatku VAT, a status nabywcy

Jeśli nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii, nie ma konieczności rozliczania VAT w tym kraju. Zwykle to nabywca, jako importer towarów do Wielkiej Brytanii, jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT.

Jednakże, jeśli klientem jest osoba prywatna, wartość transakcji (tzw. Limit sprzedaży 135 GBP) jest czynnikiem decydującym o konieczności rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii.

Rozliczenie podatku VAT, a wartość transakcji

Do wartości transakcji wlicza się koszt całej przesyłki, którą odbiorca (towaru) płaci za produkty. Jeżeli nabywa kilka produktów to wartością transakcji będzie koszt całego zamówienia (a nie pojedynczych towarów). Do wartości transakcji nie wlicza się kosztów wysyłki oraz dodatkowych opłat (np. opłat celnych).

Dla sprzedaży towarów (sprzedający z siedzibą poza Wielką Brytanią) B2C na kwotę nieprzekraczającą 135 GBP, sprzedający jest zobowiązany do rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii oraz rozliczenia podatku VAT w lokalnej deklaracji podatkowej.

Przekroczenie tego limitu (135 GBP) VAT w UK rozliczany jest zwykle przez nabywcę (importera) – ale jest do kwestia do ustalenia. Ponieważ, wiąże się to z dużym odsetkiem zwrotów towarów (klienci są zaskoczeni dodatkowymi kosztami zakupów), żeby uniknąć tego problemu, warto rozważyć wysyłkę w ramach procedury DDP. Wtedy Ty, jako sprzedawca, przejmujesz obowiązek rozliczenia VAT i cła od importu. Wymaga to rejestracji na VAT w UK bez względu na wartość transakcji.

sprzedaż wysyłkowa do wielkiej brytanii

Rozliczenie podatku VAT, a sposób sprzedaży

Jeśli sprzedajesz w UK za pośrednictwem platform – OMP (Online Marketplace) – nie masz obowiązku rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii. W takim wypadku, wymóg rozliczania podatku VAT spada na platformy sprzedażowe (które rozliczają podatek w imieniu sprzedawców). Platforma marketplace ma obowiązek rozliczyć VAT dla przesyłek spoza UK o wartości nieprzekraczającej 135 GBP, kiedy nabywcą jest osoba prywatna.

W skrócie – transakcje obligujące do rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii:

  • import towarów do Wielkiej Brytanii,
  • eksport towaru z Wielkiej Brytanii,
  • sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii, gdy odbiorcą jest firma zarejestrowana do VAT w Wielkiej Brytanii,
  • sprzedaż towarów za pośrednictwem magazynów Amazon w Wielkiej Brytanii,
  • sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii o wartości równej lub niższej 135 GBP (transakcje >135 GBP, nie wymagają posiadania VAT GB, bo traktowane są jako eksport do Wielkiej Brytanii),
  • magazynowanie towarów w Wielkiej Brytanii, sprzedaż towarów z magazynu,
  • sprzedaż lokalna w Wielkiej Brytanii, czyli zakup towaru w UK, a następnie jego odsprzedaż.

Rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii

Rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii może być krokiem pełnym możliwości, ale wymaga także pewnych przygotowań i zrozumienia zasad obowiązujących na tym rynku. Przede wszystkim warto zapoznać się z wymogami formalnymi, takimi jak procedury celne, rejestracja VAT oraz limity wartości przesyłek. Dodatkowo, istotne jest także zrozumienie preferencji i oczekiwań brytyjskich klientów oraz dostosowanie oferty i strategii marketingowej do lokalnych realiów. Przed rozpoczęciem sprzedaży warto dokładnie przeanalizować rynek, zasięgnąć porady ekspertów oraz ustalić klarowny plan działania, który pozwoli osiągnąć sukces na brytyjskim rynku e-commerce.Początek formularza

Zrozumienie i ścisłe przestrzeganie limitu sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii stanowi ważny element prowadzenia działalności handlowej z tym krajem.

sprzedaż wysyłkowa do wielkiej brytanii